Tent of Nations 220De familie Nassar is ervan overtuigd dat het juiste antwoord op de situatie waarin zij verkeren niet kan bestaan uit het reageren met geweld, het in de slachtofferrol schieten of weglopen van de situatie. Hun antwoord is hun pijn, woede en frustratie om te vormen in een constructieve kracht die leidt tot een betere toekomst. Zij geloven dat zij als Palestijnen niet moeten wachten totdat er een politieke oplossing is, maar nu zelf al actief moeten werken op het grondvlak. Zij worden hierin gemotiveerd door de Bijbeltekst “Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede”.

 

 

people bulding bridges

Tent of Nations gelooft dat het land en haar inwoners elkaar nodig hebben. Zij doet dit door het land te beschermen, mensen van diverse culturen bij elkaar te brengen en Palestijnse jongeren te helpen om te hopen op en te werken voor een betere toekomst. Zij leren de betekenis van het land binnen hun cultuur en identiteit. Deze projecten bouwen bruggen van wederzijds begrip, verzoening en vrede vanuit een breed perspectief. Het basismotto voor al het werk is We Refuse to Be Enemies.

Free live stats and visitor counter for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop