tent of nations grot 05

De familie Nassar is in 2000 met hulp van buitenlandse vrienden het project Tent of Nations gestart: een ecologische boerderij waar educatie centraal staat.


Het basiswerk op Tent of Nations is het boerenbedrijf, waar een diversiteit aan fruitbomen wordt gekweekt. Na de verwoesting van 1.500 bomen door het Israëlische leger in mei 2014 wordt momenteel veel tijd en aandacht besteed aan het planten en verzorgen van nieuwe bomen.
De familie gaat met grote creativiteit te werk. Omdat de Israëlische autoriteiten geen toestemming geven te bouwen in gebied C waar de familie woont, heeft de familie een zevental grotten opgeknapt. ´Bovengronds´ bouwen is niet toegestaan, daarom maar ´ondergronds´. De familie krijgt geen toegang tot elektriciteit en stromen water. Men lost dit op door regenwater op te vangen in ondergrondse waterreservoirs en men gebruikt zonnepanelen.

Familie NassarIn 1916 heeft Daher Nassar, de overgrootvader van Daoud en Daher Nassar, het land gekocht waarop zich nu de Tent of Nations bevindt. De familie heeft eigendomspapieren en heeft het land in 1924 geregistreerd. Door de jaren heen heeft de familie hier met volharding en liefde haar wijngaarden, fruit- en olijfbomen geteeld. Zoals alle Palestijnse boeren, ervaren zij een diepe band met het land. De familie is van oudsher lid van de Evangelisch Lutherse Kerk in Bethlehem, en behoort dus tot de groep van Palestijnse christenen.


Bishara, een zoon van Daher, kreeg samen met zijn vrouw Milade negen kinderen. Vader Bishara, die in 1976 overleed, had de droom om zijn land tot een plaats van ontmoeting en vrede te maken. Zijn zonen Daher en Daoud, ondersteund door zus Amal en de andere leden van de familie, werken er nu aan deze droom werkelijkheid te laten zijn. Ondanks de grote bedreigingen die er zijn, laten zij zich leiden door hun basismotto We Refuse to Be Enemies.

 

Daher Nassar met zijn moeder

 Daher met zijn moeder

Daher Nassar op trekker

 Daher op de trekker

De Tent of Nations bevindt zich op een heuvel ca. 6 kilometer ten zuidwesten van Bethlehem, bij het Palestijnse dorpje Nahalin (zie hier plaats en route op Google Maps). Het land omvat 400 dunum (= 40 hectare) en is omringd door vijf Joodse nederzettingen, die onderdeel zijn van Gush Etzion. Het gebied waar Tent of Nations zich bevindt, is onderdeel van Westbank Gebied C.

 

 tent of nations locatie

 

 

 

Hieronder de vallei op het land van Tent of Nations

 

de vallei op het land van Tent of Nations

 

Tent of Nations 220De familie Nassar is ervan overtuigd dat het juiste antwoord op de situatie waarin zij verkeren niet kan bestaan uit het reageren met geweld, het in de slachtofferrol schieten of weglopen van de situatie. Hun antwoord is hun pijn, woede en frustratie om te vormen in een constructieve kracht die leidt tot een betere toekomst. Zij geloven dat zij als Palestijnen niet moeten wachten totdat er een politieke oplossing is, maar nu zelf al actief moeten werken op het grondvlak. Zij worden hierin gemotiveerd door de Bijbeltekst “Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede”.

 

 

people bulding bridges

Tent of Nations gelooft dat het land en haar inwoners elkaar nodig hebben. Zij doet dit door het land te beschermen, mensen van diverse culturen bij elkaar te brengen en Palestijnse jongeren te helpen om te hopen op en te werken voor een betere toekomst. Zij leren de betekenis van het land binnen hun cultuur en identiteit. Deze projecten bouwen bruggen van wederzijds begrip, verzoening en vrede vanuit een breed perspectief. Het basismotto voor al het werk is We Refuse to Be Enemies.

palestijnse vrouwenHet vrouwenproject Bent al-reef in het buurtdorpje Nahalin biedt vier ochtenden per week een programma voor Palestijnse vrouwen. Zij leren hier nieuwe vaardigheden, zoals het werken met computers, medische kennis en Engelse taal. Dit helpt hen om hun grenzen te verleggen, ondersteunt hun zelfvertrouwen en helpt hen zelf verantwoordelijkheid te nemen in hun eigen situatie.

gebieden ABCTijdens de Oslo-akkoorden (1994) is de afspraak gemaakt de Westbank in drie gebieden op te delen. Dit was bedoeld als een tijdelijke maatregel, als startpunt van een proces om de hele Westbank onder Palestijns beheer te brengen.


Gebied A: De Palestijnse Autoriteit oefent zowel het burgerlijk bestuur als het veiligheidstoezicht uit. Gebied A bestaat uit Palestijnse steden en omvat ruim 15 % van de Westbank.


Gebied B: De Palestijnse Autoriteit oefent het burgerlijk bestuur uit en het veiligheidstoezicht is in handen van het Israëlische leger en veiligheidsdiensten. Dit omvat bijna 25 % van de Westbank.


Gebied C: Dit valt volledig onder Israëlisch militair gezag, voor zowel veiligheid als het burgerlijk bestuur. Dit omvat 60 % van de Westbank, en bestaat van oudsher voornamelijk uit (privé)landbouwgrond van Palestijnen. De Palestijnen die nog in gebied C wonen, zijn voor bouwvergunningen, stromend water en aansluiting op het elektriciteitsnet afhankelijk van toestemming van het Israëlische leger. In de praktijk wordt deze toestemming slechts zelden verleend. Ook veel landbouwgronden in gebied C zijn beperkt of niet toegankelijk voor Palestijnen. Veel Palestijnen zien zich hierdoor gedwongen naar A-gebieden (de Palestijnse steden) te verhuizen, die daardoor overbevolkt raken.

 

Lees hier meer informatie over Westbank Gebied C

Palestijnse kinderenIedere zomer worden kindervakantiekampen georganiseerd voor kinderen uit Palestijnse vluchtelingenkampen in Bethlehem. Er worden activiteiten georganiseerd op het gebied van muziek, theater en vreedzame conflicthantering. Een belangrijk doel is dat de kinderen de band met het land ervaren, door concreet de handen uit de mouwen te steken. Ook worden er diverse creatieve workshops gehouden, zoals het beschilderen van stenen. Na afloop mogen de kinderen uitleg geven bij hun schildering. Onder deze link ziet u een twintigtal foto’s met uitleg van deze door kinderen beschilderde stenen.

Zicht vanuit Tent of Nations op de Joodse nederzetting Neve DaniëlB'tselem, een Israëlische mensenrechten-organisatie, beschrijft in haar rapport Under the Guise of Legality - Declarations of State Land in the West Bank (2012) hoe Israël sinds 1967 steeds meer land van Palestijnen in Gebied C overneemt voor ‘algemeen gebruik’, wat in de praktijk betekent dat dit land wordt gebruikt voor de bouw van nieuwe Joodse nederzettingen, natuur-reservaten of militair gebied. Dit Israëlische beleid is gebaseerd op lokale landwetten, die teruggaan op wetten uit de Ottomaanse tijd, wetten van het Brits Mandaat en Jordaanse landwetten. B’tselem laat zien hoe de wijze waarop Israël deze wetten toepast, onwettig is omdat ze hiermee land dat privébezit is van Palestijnen, onrechtmatig overneemt. (foto: zicht vanaf Tent of Nations op de Joodse nederzetting Neve Daniël)

buitenlandse bezoekersSteeds meer buitenlandse bezoekers komen naar Tent of Nations om te leren over de situatie en de visie van de familie Nassar. Zij luisteren naar het verhaal, delen de maaltijd, en steken de handen uit de mouwen om zo de familie Nassar te ondersteunen in hun werk.

In alle activiteiten wordt de Palestijnse gemeenschap versterkt en worden mensen uitgedaagd de ander te blijven zien als mens. Dat is het belangrijkste doel: het vijanddenken doorbreken en mensen leren om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun situatie.

Free live stats and visitor counter for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop